eChomutov - Jezuitský areál
Nacházíte se zde: eChomutov > fotogalerie > Památky > Jezuitský areál

Jezuitský areál

  • popis

  • fotogalerie

  • mapa

  • Audio

Nedílnou součástí jezuitského areálu zaujímajícího prostor od dnešní Ruské ulice až k řece Chomutovce byla vyjma Kostela svatého Ignáce a objektu Špejcharu i kolej a gymnázium.
Příchod Tovaryšstva Ježíšova do Chomutova se váže k roku 1589, přičemž již následující rok byl položen základní kámen celého areálu, kde se měl nacházet klášter a dokonce i univerzita, která zde však nevyrostla. Stavba univerzity, jejíž absolvování mělo vést k získání doktorátu, byla schválena císařem i papežem v sobotu 15. června 1591 a později (23. ledna 1592) jí byly uděleny Rudolfem II. stejné výsady jako ostatním vysokým školám u nás i v zahraničí. Nejdříve byl vystavěn objekt gymnázia, pro jehož činnost byla mimo jiné založena i nadace vydržující v semináři sto chudých studentů (později uváděném jako seminář svatého Františka Xaverského). Tato jednopatrová budova ohraničená nedochovanou věží městského vězení a věží strážní (dnes Hvězdářskou) byla po požáru roku 1598 zvýšena o jedno poschodí a výuka v latinském jazyce pod vedením jezuitů zde probíhala až do roku 1773. Právě v tento rok totiž přichází do města komise vedená krajským hejtmanem Milachem a mosteckým vikářem P. Böhmem ukončit činnost mnišského řádu. Každý člen Tovaryšstva Ježíšova obdržel 100 zlatých jako odbytné na šaty a 48 zlatých čtvrtletně na stravu, přičemž budova semináře měla i nadále sloužit vzdělávání (jako první čtyři učitelé se přihlásili právě členové řádu, z nichž Petr Tenčer byl určen za ředitele). V gymnáziu tak vyučovali jezuité do roku 1779 a od následujícího roku se tohoto úkolu zhostili dominikáni. Řád bratří kazatelů tu pak působil po 26 let, aby se zde nakonec usadil cisterciácký řád z Oseka, jenž od roku 1837 vedl výuku v němčině. V rozmezí let 1845-1847 proběhla klasicistní přestavba, během níž byla věž semináře zvýšena a upravena na vyhlídkovou terasu, přičemž došlo i k odstranění její původní báně. Studenti sem tak docházeli za vzděláním do roku 1932, kdy byla výuka přemístěna do nově vzniklých prostor na Vinohradech, a gymnázium se nadále stalo součástí kasáren. Nakonec se však i tato významná památka dočkala rekonstrukce a dnes slouží Oblastnímu muzeu. Nemladší původní částí celého areálu je dnes kolej, která byla stavěna současně s Kostelem sv. Ignáce, a jejíž stavba byla ukončena roku 1669. Tuto budovu, která je zakončena takzvanou Vodní věží, spravovala od letopočtu 1773 armáda a i ona musela projít rozsáhlou opravou, než se stala sídlem Střediska knihovnických a kulturních služeb.

(Michal Bařinka, 08/2010)

Dostupné fotografie

Umístění na mapě

Audio

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz