eChomutov - Kostel svatého Ducha
Nacházíte se zde: eChomutov > fotogalerie > Památky > Kostel svatého Ducha

Kostel svatého Ducha

  • popis

  • fotogalerie

  • mapa

Kostel svatého Ducha nacházející se na bývalém Dolním (neboli Pražském) předměstí, původně sloužil sousednímu špitálu, jehož historie sahá až k roku 1382.
Právě ničím nechráněná poloha předměstí byla hlavním důvodem časté devastace chrámu jak během válečných konfliktů, tak i období míru. V 16. století probíhala přestavba areálu hospitalu, což dokládá gotický opěrák na východní straně kostela, a zároveň jej roku 1598 poprvé postihl požár, jenž kostelík značně poničil. Po následné obnově chrámu Páně se svatostánku ujímají evangelíci. Ti roku 1611 nechají stavbu vysvětit a do počátku třicetileté války pak spadá pod jejich správu (vyjma krátkého období obsazení chomutovskými katolíky). Právě během třicetileté války byl objekt několikrát vyloupen a vypálen, což po ukončení nepokojů zapříčinilo jeho neodkladnou obnovu roku 1677. Po téměř sto letech se však tragický scénář s ohněm zopakoval, a tak i v rozsahu let 1778-1781 bylo nutné provést kompletní přestavbu (vedenou pravděpodobně architektem Janem Kryštofem Koschem), během níž kostel získal pozdně barokní podobu. Poslední neštěstí stihlo chrám letopočtu 1794, kdy opět došlo k požáru a nadále pak pravděpodobně objekt chátral, neboť další obnova (tentokrát ve stylu neogotiky) je datována až k roku 1900. V ten čas byla patronem kostela rada města, o čemž svědčí dochovaný znak Chomutova na presbyteriu i nad pískovcovým vstupním portálem, který byl však původně umístěn nad bránou již zmíněného špitálu. Ve druhé polovině 50. let 20. století se objektu ujímá pravoslavná církev a dne 13. ledna 1957 zde byla uskutečněna první pravoslavná liturgie. Přesně o deset let později pak byly v rámci demolic hygienického pásma Válcoven trub a železáren odstraněny pozůstatky špitálu a zároveň došlo k odhalení výše zmíněného gotického opěráku. V roce 2003 proběhla poslední větší rekonstrukce této kulturní památky, po jejímž dokončení se v chrámu konala eucharistie vedená metropolitou českých zemí a Slovenska vladykou Kryštofem, přičemž byla vysvěcena i opravená část sakrální stavby. V bohatě zdobeném chrámu Páně dnes vyniká především hlavní rokokový oltář s obrazem Seslání svatého Ducha společně s dalšími dvěma postranními – nalevo ikona Panny Marie a napravo pak ikona Ježíše Krista. Ve středu kostela jsou dle zásad pravoslavné církve umístěny tři analoje a presbyterium pak odděluje ikonostas zobrazující jednotlivé evangelisty, Poslední večeři Páně i přesvatou Bohorodičku.

(Michal Bařinka, 08/2010)

Dostupné fotografie

Umístění na mapě

Audio

Audio stopa není k dispozici

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz