eChomutov - Kostel sv. Barbory
Nacházíte se zde: Památky > Kostel sv. Barbory

Kostel sv. Barbory

  • popis

  • fotogalerie

  • mapa

Pozdně gotický kostel svaté Barbory ze závěru 15. století stojí nad původní vesnicí Horní Ves při staré zemské cestě vedoucí do Lipska (dnešní ulice Lipská).

Stavitelem této památky byl  pravděpodobně chomutovský mistr Andreas Günther, který je zde připomínán v letech 1518 až 1539, se svým příbuzným Hansem Güntherem z Horní Vsi – Oberdorfu. První tragédie postihla chrám již roku 1584, kdy se krajem přehnala větrná smršť a ze stavby údajně zůstaly pouze základy a hromada sutin. Již devět let poté však majitel panství Jiří Popel z Lobkovic rozhodl o výstavbě nového kostela společně s navazujícím klášterem, který zde ale nakonec nikdy neexistoval, neboť tento chomutovský pán o několik let později upadl v nemilost císaře Rudolfa II., byl zatčen a z velkolepého chrámu Páně bylo vystavěno jen presbyterium. Počátkem 17. století tedy získává Horní Ves nového držitele – Adama Hrzána z Harasova, díky čemuž byla až do roku 1848 připojena k panství Červený Hrádek. V průběhu třicetileté války Švédové využívali kostel jako pevnost, což tuto církevní stavbu poničilo natolik, že po tomto válečném konfliktu nechal Jan Adam Hrzán z Harasova roku 1667 nedostavěnou kostelní loď rozebrat a presbyterium opravit pro potřeby místní farnosti. Další pohromou pro objekt bylo období sedmileté války mezi roky 1757 až 1759, kdy budova opět sloužila jako pevnost, a to chrám poškodilo do té míry, že bylo rozhodnuto o jeho opuštění. Později byla gotická okna zčásti zazděna a z původně zamýšleného klášterního kostela se náhle stala hřbitovní kaple, kde byli mimo jiné roku 1813 pohřbeni padlí vojáci z tažení proti Napoleonovi. Proces devastace této pamětihodnosti byl pak dovršen v roce 1829, od kdy byla stavba využívána jako skladiště prachu pro dělostřelecká kasárna. Změna nastává však již roku 1835, kdy kostel začíná být přestavován, hřbitov k roku 1838 zrušen a střecha později pokryta šindelem. Roku 1923 (po kompletní rekonstrukci) byl svatostánek konečně opět otevřen a zároveň vysvěcen. Poslední větší zásah pak kostel prodělal už jen přístavbou západní předsíně ve 30. letech 20. století, čímž se jeho vývoj alespoň prozatím uzavřel. V interiéru svatostánku se dnes nachází hlavní raně barokní oltář pocházející ze druhé poloviny 17. století zdobený obrazem svaté Barbory datovaným k roku 1755 a sochami apoštolů svatého Jana a Petra z období kolem roku 1520. Dále je zde k vidění boční barokní oltář svaté Anny ze závěru 17. století a na severní stěně pak nástěnná malba Poslední večeře.

(Michal Bařinka, 08/2010)

Dostupné fotografie

Umístění na mapě

Audio

Audio stopa není k dispozici

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz