eChomutov - Dům čp. 9
Nacházíte se zde: Památky > Dům čp. 9

Dům čp. 9

  • popis

  • fotogalerie

  • mapa

  • Audio

V samém centru městské památkové zóny stojí pozdně gotický dům čp. 9, který patří k nejstarším měšťanským domům v Chomutově.
Tato jednopatrová řadová stavba s podloubím, nazývaná též jako Collinův dům, vyniká především svou sklípkovou klenbou chebského stavitele Hanse Schaffera z 90. let 15. století nacházející se v loubí na náměstí i v sálech přízemí domu. Dnešní budova vznikla na místě dvou raně středověkých stavení, která disponovala i sklepením, přičemž dochována je do dnešních dnů pouze část pod původním pravým domem. Současný objekt byl postaven rodinou Collinů až kolem roku 1450, kdy po husitských válkách zanikly oba dva původní domy. Tento rod mimo jiné vlastnil i dosti rozsáhlé pozemky (především vinice), což se odrazilo i na zajisté velice nákladné výzdobě. Domu bylo kromě toho uděleno i tzv. várečné právo, a také proto vždy sloužil jako hostinec. Rodina Collinů vlastnila tento dům až do roku 1530, kdy jej kupuje Daniel Reinhard a stává se tak správcem po následujících 28 let. Od roku 1558 se nadále stává majetkem Mikuláše Wolfa a o 32 let později se vrací zpět do držení zakládajícího rodu, kterému zůstává až do jeho vymření. V roce 1556 bylo dále pánem z Veitmile uděleno domu čp. 9 výsadní právo ubytovávat vyšší společnost, což z objektu činí reprezentativní stavbu města. Dle nabytého práva musel tehdejší majitel Daniel Reinhard šlechtice „jídlem, pitím, senem a ovsem pro jejich koně a potahy opatřovat, nepředražovat ceny za ubytování, ale žádat poplatky přiměřené jejich stavu a majetku". Veškeré poplatky bylo nutné uhradit předem a provozní doba hostince pak byla řízena radničním zvonem. Dům ovšem, stejně tak jako většina stavení v Chomutově, dne 24. července 1598 podlehl požáru, který údajně během vaření založila služka zlatníka. Po této tragédii došlo ke kompletní rekonstrukci objektu, aby zde pak majitel stavby, katolík vypovězený změstské rady, roku 1618 ubytoval žoldnéře stavovské armády. Později dům přechází v majetek města a je několikrát přestavován, přičemž současná klasicistní výzdoba pochází až z konce 18. a počátku 19. století. Poslední významnou rekonstrukcí dům prošel v 50. letech 20. století, kdy bylo provedeno nové obloukové ostění oken a taktéž dveří v přízemí. Uvnitř restaurace s tradicí přesahující více než 500 let tak dnes můžeme najít nejen již zmíněnou sklípkovou klenbu, ale i pozdně gotické schodiště s portálem vedoucím do sklepení a trámové renesanční stropy v první patře.
(Michal Bařinka, 07/2010)

Dostupné fotografie

Umístění na mapě

Audio

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz