eChomutov - Galerie Špejchar
Nacházíte se zde: Památky > Galerie Špejchar

Galerie Špejchar

  • popis

  • fotogalerie

  • mapa

  • Audio

Dnešní galerie Špejchar zasahující do náměstí 1. máje byla vystavěna na okraji jezuitského areálu v rozmezí let 1590-1613 a před dokončením sousedního kostela svatého Ignáce sloužila jako prvotní modlitebna Tovaryšstva Ježíšova.

Zástupci tohoto řeholního řádu římskokatolické církve dorazili do města na pozvání chomutovského pána Jiřího Popela z Lobkovic, který byl inspirován obdobným činem Viléma z Rožmberka, již dne 14. února 1589 s úkolem obrátit místní protestantské obyvatelstvo na katolickou víru. Držitelem města
bylo pak mimo jiné rozhodnuto o vzniku rozsáhlého jezuitského areálu v dolní části náměstí, pro jehož stavbu bylo nutno vykoupit celkem čtrnáct měšťanských domů a o rok později (14. srpna 1590) pak položily Popelovy dcery Eva Eusebie a Anna Marie základní kámen tohoto komplexu. Nejdříve byla pozornost zaměřena na objekt semináře a koleje, přičemž 4. ledna 1591 byl jmenován její první rektor Martin Bastius. Během letních měsíců téhož roku však došlo ke vzpouře protestantů, kteří zaútočili na zámek i jezuitský areál, a členové řádu byli dokonce nuceni uprchnout. Práce v dolní části náměstí tak mohly pokračovat až teprve po potlačení povstání. Roku 1613 pak byla dokončena budova dnešní městské galerie, kde nad klenutým přízemím vznikl první provizorní sakrální prostor sloužící do vysvěcení kostela svatého Ignáce v roce 1671. Mezitím však byli členové Tovaryšstva Ježíšova podruhé
donuceni k odchodu. Stalo se tak po druhé pražské defenestraci roku 1618, kdy byl dle dekretu všechen majetek chomutovských jezuitů zabaven. Vrátit se směli až po bitvě na Bílé hoře (8. listopadu 1620), poté tento řeholní řád získal neobyčejnou moc i majetek a nadále tak významně ovlivňoval veškeré dění v Chomutově. Uvnitř chrámu svatého Ignáce se tak odehrávaly bohoslužby a Špejchar byl nadále využíván jako refektář (společná jídelna mnichů) či divadelní sál. Zásadní změna nastala roku 1773, když celý komplex obsadila a přizpůsobila ke své činnosti armáda, která zde zřidila sklad potravin (špýchar špejchar). Později se v těchto místech nacházel sklad prodejny průmyslového zboží, který byl naštěstí roku 1979 zrušen, a chátrající renesanční objekt měl být později upraven ve víceúčelové divadlo pro 200 diváků. Nakonec zde však vznikl výstavní prostor s balkonem v patře a tři menší místnosti ve sklepení. Celá budova prvního jezuitského svatostánku je tak dnes v rámci otevírací doby návštěvníkům běžně přístupná.

 

(Michal Bařinka, 08/2010)

Dostupné fotografie

Umístění na mapě

Audio

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz