eChomutov - Kostel sv. Kateřiny
Nacházíte se zde: Památky > Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny

  • popis

  • fotogalerie

  • mapa

  • Audio

Kostel sv. Kateřiny na náměstí 1.máje se řadí mezi nejstarší raně gotické církevní stavby v Evropě.  Tato nejvzácnější chomutovská stavba vyrostla v místech původně panského dvorce chráněného vodním příkopem, který roku 1252 přešel do majetku řádu německých rytířů.


Tito křižáci začali okamžitě s výstavbou své komendy. Kostel dokončený nejpozději roku 1281 je dokladem příchodu gotiky na naše území. Má však ještě několik pozdně románských prvků. Nejstarší částí celé stavby je příčná loď, jejíž výstavba probíhala patrně již ve 30. letech 13. století.
Kostel se stává součástí komendy, která je mimo jiné jako objekt považována za nejlépe dochovaný hrad řádu německých rytířů v Čechách. Tento řád drží hrad až do roku 1411, kdy přechází ve vlastnictví krále Václava IV. Za husitských válek je dobyt a vypálen vojsky Jana Žižky, neboť převážně německé obyvatelstvo patřilo k odpůrcům kalicha. Roku 1488 za Beneše z Vietmile pak začíná přestavba objektu v renesanční zámek, a kostel se stává zámeckou kaplí. Během těchto úprav byla přistavěna severní zeď, čímž zanikla hlavní loď kostela. Z té byly vytvořeny dvě samostatné zámecké místnosti. Taktéž byla odstraněna západní věž a naopak přistavěny dvě oratoře. Za majitele Bohuslava Felixe Hasištejnského z Lobkovic dochází k nové výmalbě a do kaple je vestavěna krypta. Později se města ujímá Jiří Popel z Lobkovic, který pokračuje v přestavbách a do Chomutova povolává jezuitský řád. Tento majitel je však později císařem Rudolfem II. zatčen. Ve městě roku 1598 vypuká požár, který celý zámek zlikviduje. Po této tragédii se zachovají pouze přízemní klenuté prostory. V roce 1605 se město vykupuje z poddanství a stává se svobodným královským městem, čímž začíná období přestavby zámku  v radnici. Většina staveb poškozených požárem je stržena. Po necelých sto letech kostel opět odolává ohni, jehož pozůstatky jsou k vidění dodnes ve formě zčernalého zdiva. Jezuité kostel spravují až do letopočtu 1773, kdy dochází ke zrušení jejich řádu. Roku 1782 je kostel odsvěcen. Město budovu odkupuje a nadále slouží jako obilná sýpka či úschovna kočárů. Kostel sv. Kateřiny je zpřístupněn od roku 2000 jako výstavní a koncertní sál Oblastního muzea v Chomutově.

 

 

Bařinka Michal, 07/2010

Dostupné fotografie

Umístění na mapě

Audio

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz