eChomutov - kostel sv. Ignáce
You are here: Kulturkalender > Konzerte > kostel sv. Ignáce

REDEVENT_EVENTS_THUMBNAILS_LAYOUTArchiv anzeigen

kostel sv. Ignáce

Karte
Homepage:
http://www.echomutov.cz/new/index.p...
Straße:
Náměstí 1. Máje
PLZ:
43001
Stadt:
Chomutov
Land:
Land: cz

Beschreibung

Bývalý jezuitský kostel svatého Ignáce uzavírající pravou dolní část náměstí je raně barokní stavbou s dvouvěžovým průčelím postavenou v letech 1663-1668. Jezuité byli do této oblasti povoláni za držitele Jiřího Popela z Lobkovic a dne 25. února 1663 byla v pražském Klementinu za přítomnosti představeného provincie Tovaryšstva Ježíšova P. Johanese Saxe uzavřena dohoda o výstavbě chrámu Páně a části samotné koleje mezi chomutovským rektorem koleje Jiřím Helmreichem a věhlasným italským architektem Carlem Luragem. Již vbřeznu toho roku začínají první výkopové práce a dne 3. května je dokonce položen základní kámen této jednolodní stavby s trojicí bočních kaplí po obou stranách. Celé dílo pak bylo dokončeno pět let poté, načež byl na svátek zakladatele řádu svatého Ignáce z Loyoly (31. července 1668) tehdejším pražským arcibiskupem Matoušem Ferdinandem Sobkem z Bilenberka tento sakrální objekt vysvěcen. Takzvané druhé patrocinium (tedy vysvěcení oltářního zařízení) se pak konalo o tři léta později. Celý jezuitský areál fungoval až do letopočtu 1773, kdy byl z rozhodnutí papeže Klimenta XIV. řád Societas Iesu zrušen a dne 14. října v 9 hodin dorazila dle dekretu císaře Josefa II. do města úřední komise. Ta nechala svolat všechny členy řádu, přečetla výnos o jeho zrušení, oznámila přítomným zproštění řádových slibů a kněžím zakázala sloužit mše, kázat i zpovídat. Kostel byl pak následujících 15 let uzavřen a součástí vojenských kasáren pak zůstává stavba až do konce druhé světové války. Po únoru 1948 již svatostánek neslouží ani vojsku, ani obyvatelstvu, což z nějdělá velice snadný cíl vandalů. Změna nastává až v polovině 60. let 20. století, kdy se objevuje několik návrhů na obnovu jezuitského areálu, a později skutečně dochází k rekonstrukci, jež byla dokončena roku 2002. Portikus tak dnes nese celkem pět soch – zleva svatý Jiří,sv. Ignác z Loyoly, Panna Marie s Ježíšem, sv. František Xaverský a na závěr sv. Florián. Uvnitř velkolepé barokní stavby pak můžeme shlédnout například hlavní barokní oltář z let 16701680 s novodobým obrazem, kazatelnu ze závěru 17. století a především velice kvalitní štukatérskou výzdobu. Dříve se pod budovou nacházela i krypta s osmdesáti mumiemi mnichů a jedním kominíkem, jenž chtěl hrobku vyloupit a již se nedostal ven. Tu však bylo nutno vzhledem k poškození otevřít a pozůstatky tak byly přemístěny na chomutovský hřbitov. Dnes kostel slouží především jako výstavní a koncertní prostor.

(BAŘINKA Michal, 08/2010)

datum název akce kategorie
Zur Zeit sind keine Veranstaltungen verfügbar

COM_REDEVENT_EXPORT_RSSCAL

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Stadt information Center

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infoline kostenlos:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz