eChomutov - Noc kostelů v Chomutově
You are here: eChomutov > news from Chomutov > Invitations > Noc kostelů v Chomutově
Wednesday, 31 May 2017

Noc kostelů v Chomutově

Noc kostelů již v pátek 9. června 2017!  Na území litoměřické diecéze budou od večerních hodin do půlnoci zpřístupněny dvě stovky kostelů, kaplí a modliteben. Akce veřejnosti nabídne možnost nezávazně se setkat s křesťanstvím, církví, vírou prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku, …

Nabídka bude rozmanitá. Doprovodné programy zahrnují komentované prohlídky, přednášky, hudební vystoupení, programy pro děti apod., na některých místech i návštěvy prostor, které nejsou pro veřejnost běžně přístupné – ať už jsou to varhanní kůry, krypty nebo kostelní věže. Noc kostelů ale také nabídne prostor pro ztišení a modlitbu, čtení z Bible, duchovní slovo, rozhovory o víře apod. Otevřené církevní objekty i doprovodné programy budou pro všechny návštěvníky přístupné zdarma.
V litoměřické diecézi se Noc kostelů koná poosmé. K dnešnímu dni (31. května 2017) je přihlášeno celkem 186 církevních objektů, z toho je 140 římskokatolických. Do tohoto ekumenického projektu se na území Diecéze litoměřické (tj. území Ústeckého a Libereckého kraje, částečně Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově Karlovarského) letos zapojuje celkem 12 církví. Kromě Církve římskokatolické je to dále Církev československá husitská (15 objektů), Českobratrská církev evangelická (12), Církev bratrská (3), Jednota bratrská (3), Pravoslavná církev (2), Apoštolská církev (2), Církev Křesťanská společenství (1), Starokatolická církev (1), Bratrská jednota baptistů (1), Evangelická církev metodistická (1) a Církev adventistů sedmého dne (5).
Noc kostelů se v litoměřické diecézi uskutečňuje pod záštitou diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta a hejtmanů Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje.: https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=pozdravy
Informace jsou uvedeny na www.nockostelu.cz nebo na webu litoměřického biskupství www.dltm.cz.

 

Chomutov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Po celý večer Výstava barokních i současných ornátů

18.00 h Mše sv. adorací

19.15 h Komentovaná prohlídka kostela

19.45 h Otevřen vstup na kůr k varhanám (vstup zvenku), prohlídka varhan s komentářem a ukázkou hry na varhany

21.00 h Reprodukované řeholní zpěvy

22.30 h Uzavření kostela  

Chomutov, modlitebna Českobratrské církve evangelické

18.00-18.30 h Slavnostní zahájení, komentář k prozáření temné noci 

18.30-19.15 h Vystoupení Komorního orchestru města Chomutova 

19.15-20.00 h Střípky dávnější chomutovské protestantské historie (přednáška Pavla Provazníka vycházející z textu Jiřího Šlajsny) 

20.00-21.00 h Biblická čtení (prolnutá hudbou trubačů Consonare) 

21.00-22.00 h Noční duchovní spočinutí, společné modlitby a zpěv 

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

City information centre

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Call for free:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Supported from the European Regional Development Fund
Regional Operational programme of North-West Cohesion Region
„Vision ends up being a dream“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz