Kočka divoká

  • ACC-DETAIL-PLACE-TAB-DESC

  • ACC-DETAIL-PLACE-TAB-FOTO

Kočka divoká je savec z čeledi kočkovitých. V České republice se až na výjimky přirozeně nevyskytuje, ačkoliv k nám může pronikat z dobře prosperující populace v Bavorsku. Více rozšířená je na Slovensku, kde žije několik set jedinců. Další roztroušené populace se nacházejí v Evropě a Asii.
Kočka divoká má oproti kočce domácí zavalitější postavu, delší a hustší srst, větší hlavu a menší uši. Od zdivočelé kočky domácí ji lze odlišit také podle ocasu. Pro kočku divokou jsou typické smíšené a listnaté lesy v podhůří nebo na vrchovinách, výjimečně se vyskytuje ve vysokých horách či nížinách. Přes den se většinou ukrývá v dutinách stromů, v jezevčích norách a skalních dutinách, na lov vyráží až večer. Živí se hlodavci, ptáky a obratlovci. Kočka divoká žije samotářsky. V době páření, které spadá do jarních měsíců, se na čas stává společenskou a svého partnera láká hlasitým mňoukáním. Březost trvá přibližně 65 dnů a končí porodem tří až pěti koťat. Dospělosti dosahují zhruba za rok. Matka mláďata chrání a je schopna postavit se i člověku. V případě ohrožení přenáší mláďata do jiného úkrytu.
Jako i mnoho jiných zvířat chovaných Podkrušnohorským zooparkem je kočka divoká chráněná zákonem. Je zapojena do programu vrácení zvířat do volné přírody, který vznikl ve spolupráci se Státní ochranou přírody a se správou Národního parku Velká Fatra. V letech 2008 a 2010 bylo do volné přírody Národního parku Velká fatra vypuštěno 7 mláďat odchovaných v chomutovském zooparku.

DETAIL-LARGE-MAP

NO-MAP